Unit 6 : Doing Experiments


1. It is on the box.
2. It is between the box and the bear.
3. It is behind the box
4. It is in front of the box.
5. It is under the box.
6. It is next to the box.
7. It is in the box.
8. It is near the box.


# Unit Six / Vocabulary #
experiment : deney
place : yer, yerleştirmek
palace : saray
tell : söylemek
thing: şey, eşya
think: düşünmek
famous : meşhur, ünlü
science : bilim
scientist : bilim adamı
discover : keşfetmet
invent: icat etmek
principle: ilke, prensip, kanun
buoyancy force: suyun kaldırma kuvveti
float: yüzmek, batmamak
a piece of paper : bir parça kağıt
bowl : kase, tas, leğen
bottle: şişe
a bottle of water : bir şişe su
step: adım, basamak
fold: katlamak
ready: hazır
pour: dökmek, boşaltmak
and then: ve daha sonra
put: koymak, bırakmak, yerleştirmek
effect: etki, etki etmek
affect: etkilemek
phototropism: fototropizm, ışığa yönelim, ışığa doğrulum.
(Işık uyarısına cevap olarak bir bitkinin büyüme hareketi.)
plant : bitki, dikmek, ekmek
shoe box: ayakkabı kutusu
maze: labirent
plastic glass: plastik bardak
soil: toprak
bean: fasulye
tape: bant
scissors: makas
cardboard: karton, mukavva
cut: kesmek
hole: delik
side: kenar, taraf, yan
potted plant: saksı bitkisi
mix : karıştırmak
mixture: karışım
combine: birleştirmek, karıştırmak
substance: madde, cisim
get: almak, elde etmek
brush: fırça
glass: bardak
in: içinde
on: üstünde
near: yanında
next to: bitişiğinde
in front of: önünde
behind: arkasında
opposite: karşısında
between: arasında
under: altında, altta
above: üzerinde, yukarıda
rabbit: tavşan
bird: kuş
car: araba
miming game: pandomim oyunu
visible: görünür
invisible: görünmez
ink: mürekkep
progress: ilerleme, gelişme