7. Ünite Testleri EBA'ya yüklendi

Sevgili Öğrenciler,

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için
7. Ünite Kazanım Değerlendirme Testleri
EBA'ya yüklenmiştir.

Hepinize başarılar dilerim.