4. Sınıflar 6. Ünite, Fun with Science
a bottle of water : bir şişe su

absorb:       emmek

baking soda: karbonat

bean : fasulye

behind: arkasında

blow up : şişirmek

boil water : su kaynatmak

bookcase: kitaplık

bottle: şişe

cardboard : karton

cover: örtmek, kapatmak

cut the paper : kâğıt kesmek

do an experiment :deney yapmak

equipment: ekipman

fill : doldurmak

fizzy drink: gazlı içecek

fold the paper: kâğıt katlamak

food coloring:      gıda boyası

gas : gaz

glass: bardak

goggles: gözlük

in front of: önünde

in: içinde

liquid : sıvı

magnifier: büyüteç

microscope: mikroskop

mix : karıştırmak

mix: karıştırmak

near: yakın

on: üzerinde

peel: soymak

pick up the flowers : çiçek toplamak

plant tree : ağaç ekmek

plant: bitki

plastic glass : plastik bardak

pour : dökmek, koymak

put into order      sıraya koymak

retell: tekrar anlatmak

rub : sürtmek, ovmak

scientist: bilim insanı

shake : sallamak, çalkalamak

shoe box : ayakkabı kutusu

soil : toprak

solid : katı (madde)

spread :yaymak

stick : yapıştırmak

stir: karıştırmak

tape : şerit bant

tube: tüp

water the flowers : çiçekleri sulamak