8. Sınıflar 1. Ünite Friendship8TH GRADES UNIT 1 FRIENDSHIP VOCABULARY
 
VERBS (FİİLLER)
accept invitation: daveti kabul etmek
accept offer: öneriyi kabul etmek
am/as/are interested in… : …ye ilgi duymak
apologize: özür dilemek
argue: tartışmak
ask: sormak, istemek
attach great importance: çok önem vermek
attend: katılmak, gitmek
attract: cezbetmek, çekmek
back up: arka çıkmak, desteklemek
bring orders: siparişleri getirmek
call: aramak, çağırmak
celebrate: kutlamak
chat: sohbet etmek
chitchat: muhabbet etmek
come over: uğramak
contact: irtibata geçmek
count on: güvenmek
decide: karar vermek
depend on: güvenmek, bağlı olmak
do the same things: aynı şeyleri yapmak
expect: beklemek, ummak
explain: açıklamak
find interesting: ilginç bulmak
follow: takip etmek 
forget: unutmak
get information: bilgi almak
get on well with… : … ile iyi geçinmek
give encouragement: cesaret vermek
give reason: sebep belirtmek
go on holiday: tatile gitmek
go on vacation: tatile gitmek
have a good relationship: iyi ilişkisi olmak
have an exam: yazılı olmak
have lots of things in common: ortak bir çok şeyi olmak
inform: bilgilendirmek
invite: davet etmek
involve in the same activity: aynı aktivitede yer almak
join event: etkinliğe katılmak
keep secret: sır tutmak
know: bilmek, tanımak
lie: yalan söylemek
make excuse: bahane (mazeret) belirtmek
make sculpture: heykel yapmak
mean: anlamına gelmek, kastetmek, demek isteme
meet: buluşmak, tanışmak, toplanmak
mind others: başkalarını önemsemek
miss opportunity: fırsatı kaçırmak
miss the chance: şansı kaçırmak
miss: kaçırmak, özlemek
offer: öneride bulunmak
pick … up: arabayla almak, toplamak
refuse a friend’s request: bir arkadaşın isteğini reddetmek
refuse invitation: daveti reddetmek
refuse offer: öneriyi reddetmek
send: göndermek
share secret: sır paylaşmak
smile: gülümsemek
spend time: zaman harcamak
support: desteklemek
take order: sipariş almak
take place: gerçekleşmek
talk about memory: hatıralarla ilgili konuşmak
tell lie: yalan söylemek
tell the truth: doğru söylemek
text: mesaj yazmak
trust: güvenmek
visit grandparents: büyükanne-babayı ziyaret etme
would like: istemek
 
ADJECTIVES (SIFATLAR)
adventurous: maceracı
aggressive: saldırgan, sinirli
alone: yalnız
amusing: zevkli, eğlenceli
arrogant: kibirli
attractive: çekici
awesome: harika
bad tempered: kötü huylu
bored: sıkılmış
busy: meşgul
calm: sakin
caring: ilgili, yardımsever
close: yakın
determined: kararlı
exciting: heyecan verici
fair: adil
fashionable: modaya uygun, şık
forever: sonsuza kadar
full/stuffed: doymuş, tok
fun: eğlenceli
generous: cömert
helpful: yardımsever
honest: dürüst
important: önemli
jealous: kıskanç
laid-back: rahat, gamsız
loyal: sadık
mean: adi, ahlaksız, cimri
relaxed: rahat
relaxing: rahatlatıcı
self centered: bencil
sneaky: sinsi
stubborn: inatçı
supportive: destekleyici, yardımsever
tactful: ince düşünceli, nazik
tall: uzun
traditional: geleneksel
truthful: doğrucu, dürüst
understanding: anlayışlı
unreliable: güvenilmez
wrong: yanlış
  
NOUNS (İSİMLER)
a piece of cake: bir dilim pasta
about … : … hakkında, … civarında
all: tüm, bütün
amusement park: lunapark
anything to eat: yiyecek herhangi bir şey
anything: herhangi bir şey, hiç bir şey
around: civarında, etrafında
beverage: meşrubat, içecek
concert: konser
cultural: kültürel
customer: müşteri
date: tarih
deadline: son teslim tarihi
dessert: tatli
details about the event:etkinlikle ilgili detaylar
each other: birbirine, birbirini
enemy: düşman
event: etkinlik, olay
everything: her şey
excuse: mazeret
exhbition: sergi
fair: fuar
family tie: aile bağı
fee: ücret
greeting: selamlama
grilled chicken: tavuk ızgara
here: burada
hidden knowledge: gizli bilgi
in times of trouble: zor zamanlarda
including transport: ulaşım dahil
invitee: davetli
inviter: davet eden
lentil soup: mercimek çorbası
letter: mektup
local music band: yerel müzik grubu
location: yer
main course: ana yemek
main dish: ana yemek
mate/friend/buddy: arkadaşi dost
meatball: köfte
more information: daha fazla bilgi
nothing: hiç bir şey
order: sipariş
organization: organizasyon, etkinik
organizer: düzenleyen
other: diğer
parents: anne baba, ebeveyn
pasta: makarna
per person: kişi başı
place: yer, mekan
play: oyun (tiyatro)
receiver: alıcı
request: istek
reunion: bir araya gelme
science fair: bilim fuarı
science fiction: bilim kurgu
sender: gönderen, gönderici
sharing: paylaşım
similar interests: bernzer ilgiler
slumber party: pijama partisi
something to drink: içecek birşeyler
something: bir şeyler
soup: çorba
steak: et
street: cadde, sokak
theatre: tiyatro
there: orada
thing: şey
thriller: gerilim filmi
ticket: bilet
together: birlikte
tonight: bugece
trouble: sorun
waiter: garson (bay)
waitress: garson (bayan)
with … : … ile
 
IMPORTANT EXPRESSIONS (ÖNEMLİ İFADELER)
alright: tamam, peki
sounds fun: kulağa hoş geliyor
how about/what about … ?: …ya ne dersin
shall we …? : … yapalım mı?
at the moment: şu anda
Can I …………..?: ………. yapabilir miyim?
for hours: saatlerce
hope to see you: görüşmek üzere
I hope: umarım
I must :yapmalıyım
I think: bence
if: eğer
in a couple of minutes: bir kaç dakika içinde
in advance: önceden
it doesn’t matter: fark etmez
May I ………….? : ………. yapabilir miyim?
not at all: hiç değil, pek değil / rica ederim
sincerely: saygılarla, içtenlikle
that’s all for the moment: şimdilik hepsi bu
then: daha sonra, o zaman
until: …e kadar
what else: başka ne
would you like (to): ister misin?