2. Sınıflar 1. Ünite, WordsAmbulance :ambulans

Broccoli : brokoli

Cafeteria : kafeterya

Doctor : doktor

Electric : elektrik

Football  : futbol

Garage : garaj

Helicopter : helikopter

Italy : İtalya

Jacket : ceket

Kimono : kimono

Lemon : limon

Music : müzik

Negative : negatif

Oval : oval

Park : Park

Panda: Panda

Pizza: Pizza

Picnic: Piknik

Quiz : sınav

Robot : Robot

Stop: durmak

Taxi: taksi

Tennis: tenis

train: tren

Supermarket : süpermarket

Telephone : telefon

University : üniversite

Veterinarian : veteriner

Wagoon : vagon

Xylophone : ksilofon

Yoghurt : yogurt

Zebra : zebra

3. Sınıflar 1. Ünite, Greeting

 


Hello      merhaba

Good morning    günaydın

Good afternoon    tünaydın

Good evening    iyi akşamlar

Good night    iyi geceler

Goodby       güle güle

Have a good weekend   iyi hafta sonları

Have a nice day      iyi günler

Hi        merhaba

How are you?   nasılsın?

I am fine     ben iyiyim

Welcome     hoşgeldiniz

What is your  name?   adın ne?

My name is ………      Benim adım……….

Nice to meet you     Tanıştığıma memnun oldum

See you         görüşmek üzere

Spell        hecelemek

Student         öğrenci

Take care      kendine iyi bak

How old are you?      kaç yaşındasın?

I am nine years old      ben 9 yaşındayım

  

Numbers: sayılar

1 one                    11 eleven

2 two                    12 twelve

3 three                  13 thirteen

4 four                   14 fourteen   

5 five                    15 fifteen

6 six                      16 sixteen

7 seven                 17 seventeen

8 eight                  18 eighteen

9 nine                   19 nineteen

10 ten                   20 twenty

 
4. Sınıflar 1. Ünite, In the ClassroomCircle:            Daire içine almak

Come in: İçeri gel

Dice: Zar

Drink:            içmek

Eat: Yemek yemek

Find: bulmak

Late:   Geç

Missing: Eksik, kayıp

Need: ihtiyaç duymak

Open: Açık

Order:            Sıraya koymak

Permission: izin

Please: Lütfen

Prepare: hazırlamak

Puppet: Kukla

Request: istek

Right now: Şimdi

Rules: kurallar

Sit: oturmak

Sure: Elbette

Use: kullanmak

Window: pencere

  

NUMBERS (SAYILAR)

Zero :   Sfır                 

One     :Bir                 

Two     :İki                 

Three   :Üç                 

Four     :Dört               

Five     :Beş                

Six       :Altı                

Seven  :Yedi              

Eight    :Sekiz             

Nine    :Dokuz                       

Ten      :On                 

Eleven             :Onbir             

Twelve            :Oniki             

Thirteen           :Onüç             

Fourteen          :Ondört           

Fifteen             :Onbeş            

Sixteen            :Onaltı            

Seventeen        :Onyedi

Eighteen          :Onsekiz         

Nineteen          :Ondokuz       

Twenty            :Yirmi                        

Thirty              :Otuz              

Forty               :Kırk               

Fifty                :Elli                

Sixty                :Altmış           

Seventy           :Yetmiş                      

Eighty              :Seksen                      

Ninety             :Doksan                     

A/one hundred            :Yüz